คอร์สเรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

ภาษาจีนสำหรับเด็ก

เราแบ่งหลักสูตรออกเป็น 4 ระดับ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานง่ายๆ สื่อการสอนด้วยภาพจะช่วยให้ เด็กๆ เข้าใจง่าย เรียนสนุก

  • 4 ระดับ
  • ระดับพื้นฐาน

ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่

ภาษาจีนชั้นต้น
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ การเรียนจะเน้นการสนทนา และแทรกด้วยพื้นฐานการเขียนตัว อักษรภาษาจีน และพื้นฐานของ PININ ระดับหนึ่งประกอบด้วย 10 บท

ภาษาจีนชั้นกลาง
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกสนทนาในสถานการณ์เฉพาะด้าน ฝึกฝนการอ่านเรื่องราวอย่างง่ายๆ

  • 6 ระดับ
  • ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง
กลับไปด้านบน