คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

เราแบ่งหลักสูตรสำหรับเด็กออกเป็น 4 ระดับ เด็กๆ จะได้ฝึกเขียนตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่น HIRAGANA และ KATAKANA โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ออกแบบหนังสือและสื่อการสอน ให้มีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับผู้เรียน ที่ต้องการนำไปใช้จริง นักเรียนที่จบคอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานของโรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี จะมีความสามารถเทียบเท่า กับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 4

  • 4 ระดับ
  • ระดับพื้นฐาน

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับสนทนา

คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

ผู้เรียนต้องเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วอย่างน้อย 60 ชั่วโมง สอนและฝึกวิธีการพูดจริงในสถานการณ์ที่เป็นชีวิตประจำวันต่างๆ คอร์สนี้จะสอนด้วยตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่น

  • 2 ระดับ
  • ระดับพื้นฐาน

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับสนทนา (โรมันจิ)

คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด

คอร์สนี้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ(โรมาจิ) ในการสอน เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยแต่ต้องรีบนนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้งาน เช่น ผู้ที่ต้องไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น ผู้เรียนจะได้ศึกษาและฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆ สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สั่งอาหาร ซื้อของ ถามทาง เป็นต้น

  • 2 ระดับ
  • ระดับพื้นฐาน
กลับไปด้านบน